Postcards

#postcardsfromlife. Varje dag händer det saker i ditt liv, som på något sätt gör en skillnad. Det kan vara både positivt och negativt, men det gör en skillnad. För mig är det personliga, relevanta och konkreta mötet en viktig drivkraft. Mitt fokus är på upplevelser, och på att jobba mot konkreta mål både för mitt professionella liv och mitt privatliv. Jag lever efter en viktig princip i livet: Upplevelse skapar mervärde. Här kommer du att få följa mina ”postcards” från mitt liv. I bland någon reflektion, men mest fokus på sköna bilder. Kan det inspirera någon så är det roligt. Jag gör det mest för att ha ett litet projekt utanför mitt vanliga liv i matt-branschen.